OwnCloud

 • Xin chào mọi người,


  Tôi muốn biến PI đầu tiên của mình thành máy chủ đám mây của mình và có câu hỏi nếu bạn luôn cần khởi động qua thẻ SD hoặc bạn cũng có thể khởi động qua ổ đĩa cứng USB SSD hoặc bạn có thể kết nối trực tiếp ổ đĩa.


  Có một PI mới có thể dự đoán được với nhiều phần cứng / tùy chọn hơn hay đây là điều đầu tiên sẽ xảy ra trong tương lai gần Loại A / B?


  Có điều gì khác cần cân nhắc khi cài đặt OwnCloud không?

  • Official Post

  Please post your question in german/ english (in a new thread), not vietnamese. Even though it looks quite fascinating with nearly all words having the same length and max 4 letters, no one here is able to read it. This thread is closed.

  Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn definiert sich im Erfolg.

 • dbv

  Closed the thread.